Vásárlási tájékoztató

Bevezető
Általános tudnivalók
Regisztráció
Árak
Fizetési módok
Szállítás
Egyéb
Caffe Trevi Kft  Általános Szerződési feltételek
Tájékoztatás a termékeink allergén tartalmáról!

Bevezető

Ez a tájékoztató a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház tulajdonosa a Caffe Trevi Kft. által üzemeltetett internetes webshopban történő vásárlás feltételeit tartalmazza.

Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja

Kérjük, hogy rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

Amennyiben igénybe veszi az weboldalunk szolgáltatásait és a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház webshopba rendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a feltételeket.

A Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (cég) – továbbiakban: megrendelő – között,

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendelő a Pénztár oldalon a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a vásárlás feltételeit.

Általános tudnivalók

A megrendelések feladása a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház webshopjába kizárólag elektronikus úton lehetséges, az interneten keresztül a www..caffetrevi.hu webcímen.

Telefonon, e-mail-ben, levélben leadott rendeléseket a webshopban nem áll módunkban elfogadni.

A megrendelésekről elektronikus úton visszaigazolást küldünk.

A Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház az adatok valódiságát ellenőrizheti. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljunk.

Regisztráció

Webshopban vásárlás előtt a regisztrációra nem kötelező, de ajánlott, mert visszatérő vásárlóként már nem szükség újra megadni az adatokat. Rendeléskor az azonosító adatok megadására, a szállítási és számlázási adatok kitöltésekor kerül sor. A hiányosan, pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. A rendelések csak a közölt feltételek együtt érvényesek. Amennyiben a megrendelő hibás e-mail címet adott meg, mi telefonon felvesszük vele a kapcsolatot. Ha a telefonszám is hibás akkor elállunk a teljesítéstől.

Árak

Az webshopban feltüntetett árak az érvényes bruttó fogyasztói árak.

Előfordulhat azonban, hogy technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webshopban, vagy a megrendelt áru a már meglévő készletből nem teljesíthető, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés céljából telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Amennyiben valamely rendelés – bármilyen okból – módosul, összevonásra kerül egy másikkal, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Fizetési módok

A megvásárolt áru(k) kifizetése kétféle módon történhet:

Készpénzzel, az áru átvételekor
Előre történő banki átutalással

Szállítás

Az árak tájékoztató jellegűek, a pontos ár függ a torta méretétől és ízétől.
Tortarendelést legalább 2 nappal előre tudunk felvenni!
Személyes átvétel a Caffe Trevi  cukrászdában ingyenes.

Ingyenes házhoz szállítás!

Naponta 12 – 15 óra között

 2 000 Ft feletti rendelés esetén
 Páty

 5 000 Ft feletti rendelés esetén

Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Perbál, Telki, Tök, Zsámbék

10 000 Ft feletti rendelés esetén

Érd, Tárnok, Törökbálint, Bpest. I. II. XI. XII. kerületek

“Keresse kollégáinkat információkért!”.

Egyéb

10 000 Ft feletti megrendeléshez 3 000 Ft előleg fizetése szükséges, amelyet utalni is lehet
Caffe Trevi Kft.

Rendelés elküldése után a visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt torta árát és az egyéb költségeket, de nem tartalmazza a szállítási költséget, ez alul megjegyzésben található

Amennyiben 8 órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt kérjük keresse kollégáinkat az alábbi telefonszámon: 36/20/6272-363

A torták árai egyszerű csomagolást tartalmaznak (selyempapír)

Tortadoboz vásárolható 390 Ft/doboz

Caffe Trevi Kft  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

I. A szerződő felek

Eladó: Caffe Trevi Kft
Vevő: A Caffe Trevi Kft által üzemeltetett weboldalon bemutatott termékek megrendelője, vásárlója.
Weboldal: A . Caffe Trevi Kft. által, a www.caffetrevi.hu URL címen üzemeltetett weboldal
Termékek: A Weboldalon található cukrászati termékek és kiegészítők.

Ptk.:A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

II. Üzemeltető (eladó) adatai:

Név: Caffe Trevi Kft
Székhely: 2071 Páty, Iskola u. 1/B
Adószám:14179277-2-13
Elektronikus elérhetőség: info@caffetrevi.hu
Telefon: +36/23-343-170
Mobil: +36/20/6272-363

III. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között cukrászati termékek elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra és egyéb kiegészítő termékek adásvételére terjed ki.

A jelen üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal külön megállapodásban eltérhetnek.

A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Vevő által megrendelt cukrászati termék(ek) elkészítését.

IV. A megrendelhető Termékek bemutatása és megrendelése

Az Eladó a weboldalon online megrendelési felületet biztosít a Vevő részére, amely megrendelési felületen az Eladó a termékeket megrendelésre kínálja fel a weboldal látogatói számára. A Vevő az online felületen tudja a termékeket megrendelni, majd készpénzzel tudja a termékek ellenértékét kiegyenlíteni a megrendelt termékátvételével egy időben, az eladó telephelyén, cukrászdájában.

Amennyiben a Vevő által megrendelni kívánt termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Vevőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Vevő által megvásárolni kívánt terméket, az Eladót emiatt felelősség nem terheli.

A megrendelt termékek jellemzőit a Vevő az adott termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

V. A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vevő között a szerződés a weboldalon a “Megrendelés küldése” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

VI. Az árajánlat és a szolgáltatás díja

A weboldalon az egyes termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a termékek vételára. A feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

VII. A megbízástól való elállás

A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Vevő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Vevő – a Korm. rendelet 5. § c) pontja értelmében a szerződéstől való elállásra cukrászati termék vonatkozásában nem jogosult.

Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.

A Vevő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag a nem cukrászati termék(ek) vonatkozásában az árú átvételét megelőzően gyakorolhatja.

VIII. A megbízás teljesítése és a fizetés

A megrendelt Terméket a Vevő az Eladó weboldalán kiválasztott módon veszi át és átvételkor a rendelésben vállalt fizetési módon egyenlíti ki annak ellenértékét.

Személyes átvétel a Caffe Trevi Kft.  cukrászdájában (2071 Páty, Iskola u. 1/B..) a megrendelés leadásakor megjelölt időpontban.

A megrendelés alapján fizetendő végösszeget a megrendelés összesítőjét és minden költséget a visszaigazoló elektronikus levél tartalmazza.

A számlát vagy nyugtát a Vevő az átvételkor kapja meg.

IX. Minőségi kifogás és szavatosság

Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított termékekre.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), a Vevő a kifogását a termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval vagy annak megbízottjával.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vevő legkésőbb a termék átvételétől számított 24-48 óráig jelezheti az Eladónak.

Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben az Eladó a hibás termeket azonos termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vevő választásától függően az Eladó a megrendelt terméket másik termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Vevő részére visszatérítheti.

Az cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmaz(hat)nak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy az cukrászati termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaz(hat)nak!

X. Kártérítési felelősség

Az Eladó kizárja a felelősségét a termék késedelmes elkészítéséből és leszállításából eredő, a megrendelés értékét meghaladó kár tekintetében.

Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ebben az esetekben a Vevő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

XI. Adatvédelem

Az Eladó Vevőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, valamint saját termékei és szolgáltatásai népszerűsítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbíthatja.

XII. A cukrászati termékek eltarthatósága

Az cukrászati termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Vevő kötelezettsége.

Hűtött tárolás mellett (+5°C alatt) a cukrászati termékek az átvételt követő 24-48 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak.

XIII. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja az üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

Tájékoztatás a termékeink allergén tartalmáról!

Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek:

Glutént tartalmazó gabona: búza: szinte minden termékben megtalálható, kivéve: gesztenyeszív, gesztenyepüré, makaron, paleo szelet, gyümölcsfagylaltok és jégkásák valamint a shake.
Tojás. szinte minden termékben megtalálható, kivéve: gesztenyeszív, gesztenyepüré, gyümölcsfagylaltok, jégkása és shake.
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt): szinte minden termékben megtalálható, kivéve: puncs szelet, piskóta rolád, gyümölcsfagylaltok, jégkása
Diófélék, és az azt tartalmazó termékek:
Mandula: marcipánfigurák, marcipános torták, makaron, raffaello fagylalt, mandulás eszterházy.
Mogyoró: mogyoró és snickers fagylalt, mogyoró- krémes szelet, mogyoró kocka, nutella fagyi, nutella.
Dió: diós eszerházy, gabriella szelet, köszi szelet, somlói galuska, rumosdió fagylalt.
Pisztácia: pisztácia fagylalt.
Szezámmag: szezámos pogácsa, szezámos rúd.

Amennyiben további kérdés merül fel, kérje eladóink segítségét!

Páty 2017. augusztus 01.

Mohácsy Tünde
Üzletvezető
Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház