Vásárlási tájékoztató

Bevezető
Általános tudnivalók
Regisztráció
Árak
Fizetési módok
Szállítás
Egyéb
Caffe Trevi Kft  Általános Szerződési feltételek
Tájékoztatás a termékeink allergén tartalmáról!

Bevezető

Ez a tájékoztató a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház tulajdonosa a Caffe Trevi Kft. által üzemeltetett internetes webshopban történő vásárlás feltételeit tartalmazza.

Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja

Kérjük, hogy rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

Amennyiben igénybe veszi az weboldalunk szolgáltatásait és a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház webshopba rendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a feltételeket.

A Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (cég) – továbbiakban: megrendelő – között,

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendelő a Pénztár oldalon a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a vásárlás feltételeit.

Általános tudnivalók

A megrendelések feladása a Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház webshopjába kizárólag elektronikus úton lehetséges, az interneten keresztül a www..caffetrevi.hu webcímen.

Telefonon, e-mail-ben, levélben leadott rendeléseket a webshopban nem áll módunkban elfogadni.

A megrendelésekről elektronikus úton visszaigazolást küldünk.

A Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház az adatok valódiságát ellenőrizheti. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljunk.

Regisztráció

Webshopban vásárlás előtt a regisztrációra nem kötelező, de ajánlott, mert visszatérő vásárlóként már nem szükség újra megadni az adatokat. Rendeléskor az azonosító adatok megadására, a szállítási és számlázási adatok kitöltésekor kerül sor. A hiányosan, pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. A rendelések csak a közölt feltételek együtt érvényesek. Amennyiben a megrendelő hibás e-mail címet adott meg, mi telefonon felvesszük vele a kapcsolatot. Ha a telefonszám is hibás akkor elállunk a teljesítéstől.

Árak

Az webshopban feltüntetett árak az érvényes bruttó fogyasztói árak.

Előfordulhat azonban, hogy technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webshopban, vagy a megrendelt áru a már meglévő készletből nem teljesíthető, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés céljából telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Amennyiben valamely rendelés – bármilyen okból – módosul, összevonásra kerül egy másikkal, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Fizetési módok

A megvásárolt áru(k) kifizetése kétféle módon történhet:

Készpénzzel, az áru átvételekor
Előre történő banki átutalással

Szállítás

Az árak tájékoztató jellegűek, a pontos ár függ a torta méretétől és ízétől.
Tortarendelést legalább 2 nappal előre tudunk felvenni!
Személyes átvétel a Caffe Trevi  cukrászdában ingyenes.

 5000,- Ft felett szállítunk ki kizárólag és a szállítás ingyenes!

Helyiségek ahová szállítást vállalunk:

Biatorbágy,Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Páty, Perbál, Telki, Tök, Zsámbék

“Keresse kollégáinkat információkért!”.

Egyéb

10 000 Ft feletti megrendeléshez 3 000 Ft előleg fizetése szükséges, amelyet utalni is lehet
Caffe Trevi Kft.

Rendelés elküldése után a visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt torta árát és az egyéb költségeket, de nem tartalmazza a szállítási költséget, ez alul megjegyzésben található

Amennyiben 8 órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt kérjük keresse kollégáinkat az alábbi telefonszámon: 36/20/6272-363

A torták árai egyszerű csomagolást tartalmaznak (selyempapír)

Tortadoboz vásárolható 390 Ft/doboz

Caffe Trevi Kft  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

I. A szerződő felek

Eladó: Caffe Trevi Kft
Vevő: A Caffe Trevi Kft által üzemeltetett weboldalon bemutatott termékek megrendelője, vásárlója.
Weboldal: A . Caffe Trevi Kft. által, a www.caffetrevi.hu URL címen üzemeltetett weboldal
Termékek: A Weboldalon található cukrászati termékek és kiegészítők.

Ptk.:A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

II. Üzemeltető (eladó) adatai:

Név: Caffe Trevi Kft
Székhely: 2071 Páty, Iskola u. 1/B
Adószám:14179277-2-13
Elektronikus elérhetőség: info@caffetrevi.hu
Telefon: +36/23-343-170
Mobil: +36/20/6272-363

III. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között cukrászati termékek elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra és egyéb kiegészítő termékek adásvételére terjed ki.

A jelen üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal külön megállapodásban eltérhetnek.

A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Vevő által megrendelt cukrászati termék(ek) elkészítését.

IV. A megrendelhető Termékek bemutatása és megrendelése

Az Eladó a weboldalon online megrendelési felületet biztosít a Vevő részére, amely megrendelési felületen az Eladó a termékeket megrendelésre kínálja fel a weboldal látogatói számára. A Vevő az online felületen tudja a termékeket megrendelni, majd készpénzzel tudja a termékek ellenértékét kiegyenlíteni a megrendelt termékátvételével egy időben, az eladó telephelyén, cukrászdájában.

Amennyiben a Vevő által megrendelni kívánt termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Vevőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Vevő által megvásárolni kívánt terméket, az Eladót emiatt felelősség nem terheli.

A megrendelt termékek jellemzőit a Vevő az adott termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

V. A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vevő között a szerződés a weboldalon a “Megrendelés küldése” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

VI. Az árajánlat és a szolgáltatás díja

A weboldalon az egyes termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a termékek vételára. A feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

VII. A megbízástól való elállás

A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Vevő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Vevő – a Korm. rendelet 5. § c) pontja értelmében a szerződéstől való elállásra cukrászati termék vonatkozásában nem jogosult.

Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.

A Vevő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag a nem cukrászati termék(ek) vonatkozásában az árú átvételét megelőzően gyakorolhatja.

VIII. A megbízás teljesítése és a fizetés

A megrendelt Terméket a Vevő az Eladó weboldalán kiválasztott módon veszi át és átvételkor a rendelésben vállalt fizetési módon egyenlíti ki annak ellenértékét.

Személyes átvétel a Caffe Trevi Kft.  cukrászdájában (2071 Páty, Iskola u. 1/B..) a megrendelés leadásakor megjelölt időpontban.

A megrendelés alapján fizetendő végösszeget a megrendelés összesítőjét és minden költséget a visszaigazoló elektronikus levél tartalmazza.

A számlát vagy nyugtát a Vevő az átvételkor kapja meg.

IX. Minőségi kifogás és szavatosság

Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított termékekre.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), a Vevő a kifogását a termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval vagy annak megbízottjával.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vevő legkésőbb a termék átvételétől számított 24-48 óráig jelezheti az Eladónak.

Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben az Eladó a hibás termeket azonos termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vevő választásától függően az Eladó a megrendelt terméket másik termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Vevő részére visszatérítheti.

Az cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmaz(hat)nak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy az cukrászati termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaz(hat)nak!

X. Kártérítési felelősség

Az Eladó kizárja a felelősségét a termék késedelmes elkészítéséből és leszállításából eredő, a megrendelés értékét meghaladó kár tekintetében.

Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ebben az esetekben a Vevő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

XI. Adatvédelem

Az Eladó Vevőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, valamint saját termékei és szolgáltatásai népszerűsítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbíthatja.

XII. A cukrászati termékek eltarthatósága

Az cukrászati termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Vevő kötelezettsége.

Hűtött tárolás mellett (+5°C alatt) a cukrászati termékek az átvételt követő 24-48 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak.

XIII. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja az üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

Tájékoztatás a termékeink allergén tartalmáról!

Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek:

Glutént tartalmazó gabona: búza: szinte minden termékben megtalálható, kivéve: gesztenyeszív, gesztenyepüré, makaron, paleo szelet, gyümölcsfagylaltok és jégkásák valamint a shake.
Tojás. szinte minden termékben megtalálható, kivéve: gesztenyeszív, gesztenyepüré, gyümölcsfagylaltok, jégkása és shake.
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt): szinte minden termékben megtalálható, kivéve: puncs szelet, piskóta rolád, gyümölcsfagylaltok, jégkása
Diófélék, és az azt tartalmazó termékek:
Mandula: marcipánfigurák, marcipános torták, makaron, raffaello fagylalt, mandulás eszterházy.
Mogyoró: mogyoró és snickers fagylalt, mogyoró- krémes szelet, mogyoró kocka, nutella fagyi, nutella.
Dió: diós eszerházy, gabriella szelet, köszi szelet, somlói galuska, rumosdió fagylalt.
Pisztácia: pisztácia fagylalt.
Szezámmag: szezámos pogácsa, szezámos rúd.

Amennyiben további kérdés merül fel, kérje eladóink segítségét!

Páty 2017. augusztus 01.

Mohácsy Tünde
Üzletvezető
Caffe Trevi Cukrászda és Kávéház